säilöä 1 säilön
säilövät
säilöin
säilöivät
säilönyt säilötty
Tapaluokka:

Indikatiivi

Imperatiivi

Konditionaali

Potentiaali

Aikamuoto:

Preesens

Imperfekti

Perfekti

Pluskvamperfekti

 

Nominaalimuodot

   
Aktiivi Minä säilön   en säilö
Sinä säilöt   et
Hän säilöö   ei
Me säilömme   emme
Te säilötte   ette
He säilövät   eivät
Passiivi säilötään   ei säilötä

 

 

   

Tapaluokka: Indikatiivi Imperatiivi Konditionaali Potentiaali
Aikamuoto: Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti
 

Nominaalimuodot

   
Aktiivi Minä säilöin   en säilönyt
Sinä säilöit   et
Hän säilöi   ei
Me säilöimme   emme säilöneet
Te säilöitte   ette
He säilöivät   eivät
Passiivi säilöttiin   ei säilötty

 

 

   

Tapaluokka: Indikatiivi Imperatiivi Konditionaali Potentiaali
Aikamuoto: Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti
  Nominaalimuodot    
Aktiivi Minä olen säilönyt   en ole säilönyt
Sinä olet   et ole
Hän on   ei ole
Me olemme säilöneet   emme ole säilöneet
Te olette   ette ole
He ovat   eivät ole
Passiivi on säilötty   ei ole säilötty

 

 

   

Tapaluokka: Indikatiivi Imperatiivi Konditionaali Potentiaali
Aikamuoto: Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti
  Nominaalimuodot    
Aktiivi Minä olin säilönyt   en ollut säilönyt
Sinä olit   et ollut
Hän oli   ei ollut
Me olimme säilöneet   emme olleet säilöneet
Te olitte   ette olleet
He olivat   eivät olleet
Passiivi oli säilötty   ei ollut säilötty

 

 

   

Tapaluokka: Indikatiivi Imperatiivi Konditionaali Potentiaali
Aikamuoto: Preesens      
  Nominaalimuodot    
Aktiivi (Minä) ---   --- ---
(Sinä) Säilö!   Älä säilö!
(Hän) Säilököön!   Älköön säilö!
(Me) Säilökäämme!   Älkäämme säilö!
(Te) Säilökää!   Älkää säilö!
(He) Säilökööt!   Älkööt säilö!
Passiivi Säilöttäköön!   Älköön säilöttäkö!

 

 

   

Tapaluokka: Indikatiivi Imperatiivi Konditionaali Potentiaali
Aikamuoto: Preesens   Perfekti  
  Nominaalimuodot    
Aktiivi Minä säilöisin   en säilöisi
Sinä säilöisit   et
Hän säilöisi   ei
Me säilöisimme   emme
Te säilöisitte   ette
He säilöisivät   eivät
Passiivi säilöttäisiin   ei säilöttäisi

 

 

   

Tapaluokka: Indikatiivi Imperatiivi Konditionaali Potentiaali
Aikamuoto: Preesens   Perfekti  
 

Nominaalimuodot

   
Aktiivi Minä olisin säilönyt   en olisi säilönyt
Sinä olisit   et olisi
Hän olisi   ei olisi
Me olisimme säilöneet   emme olisi säilöneet
Te olisitte   ette olisi
He olisivat   eivät olisi
Passiivi olisi säilötty   ei olisi säilötty

 

 

   

Tapaluokka: Indikatiivi Imperatiivi Konditionaali Potentiaali
Aikamuoto: Preesens   Perfekti  
  Nominaalimuodot    
Aktiivi Minä säilönen   en säilöne
Sinä säilönet   et
Hän säilönee   ei
Me säilönemme   emme
Te säilönette   ette
He säilönevät   eivät
Passiivi säilöttäneen   ei säilöttäne

 

 

   

Tapaluokka: Indikatiivi Imperatiivi Konditionaali Potentiaali
Aikamuoto: Preesens   Perfekti  
  Nominaalimuodot    
Aktiivi Minä lienen säilönyt   en liene säilönyt
Sinä lienet   et liene
Hän lienee   ei liene
Me lienemme säilöneet   emme liene säilöneet
Te lienette   ette liene
He lienevät   eivät liene
Passiivi lienee säilötty   ei liene säilötty

 

 

   

Nominaalimuodot

  Aktiivi Passiivi
1. infinitiivi säilöä, säilöäkse-  
2. infinitiivi säilöessä, säilöen säilöttäessä
3. infinitiivi säilö-  
4. infinitiivi säilöminen  
1. partisiippi  säilö säilöttävä 
2. partisiippi  säilönyt
säilöneet
säilötty
Persoonamuodot
Tapaluokka: Indikatiivi Imperatiivi Konditionaali Potentiaali
Aikamuoto: Preesens Imperfekti Perfekti Pluskvamperfekti